İthal Kömür

İthal Kömür

İthal Kömür Yönetmeliği’ne Göre Sınır Değerler

Yurt içinde satışa sunulabilecek ithal menşeli kömür çeşitleri aşağıdaki sınır değerleri sağlamak zorundadır.

Özellikler Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda) : max. % 0,9
Alt Isıl Değer (orijinalde) : min 6200 Kcal/kg (- 400 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda) : % 12-28 (+1 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde) : max. % 10
Kül (kuru bazda) : max. %14 (+1 tolerans)
Boyut* : 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. %10 tolerans)

İthal Kömür Fiyatları

Kalori bazlı ekonomik ve kaliteli enerji kaynağı olarak standart verim üzerine çalışan işletmelerin öncelikli tercihi ithal kömürlerdir. Çevre bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan değerler baz alındığında kül, kükürt ve karbonmonoksit oranları sınır değerlerin çok altında olmakla beraber ısıl değer yani kalorifik değerler bakımından oldukça yüksek ve verimlidir.
İthal Kömür Kalori Kükürt

İthal Kömür Çeşitleri

ithal karpuz kömür
İthal Karpuz Kömür Özellikleri

150mm ve üzeri boyutlarda yıkanmamış kömür cinsidir.

7000 kalori üzerinde düşük kül ve kükürt oranına sahiptir.

İthal Fındık Kömür

18-22mm boyutlarında yıkanmamış kömürdür.

İthal kalorifer kömürü olarak ayrıca sanayide stabil enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.

6500 kalori ve düşük salınım özellikleriyle ekonomik bir enerji kaynağıdır.

ithal fındık kömür